فیلتر نانونقره
این محصول با بهره­گیری از خواص معروف ضد باکتریایی نقره که در مقیاس نانو بسیار قوی­تر است متابولیسم باکتری­ها را مختل کرده و باعث نابودی آنها می­گردد. به عنوان یک محصول ضد باکتری کاربردهای فراوانی در استریل­سازی دارد از جمله در بیمارستان­ها، مطب­ها، اتاق­های کودکان، مکان­های عمومی آلوده مثل تونل­های مترو، سیستم­های استریلیزاسیون، تصفیه آب و پساب و حتی در منازل جهت پیشگیری از برخی بیماری­ها و یا سرایت آنها. این فیلتر مانع بروز بیماری هایی می شود که منشأ باکتریایی دارند. ذرات نقرۀ مورد استفاده در این فیلتر بین 5 تا 50 نانومترند. فیلتر نانونقره خاصیت خود را در محیط­های سرد و گرم حفظ می­کند.