فیلتر نانوفتوکاتالیست
این فیلتر با استفاده از نانو ذرات TiO2عمل فتوکاتالیستی را انجام می­دهد که نتیجۀ آن از بین بردن ترکیبات آلی فرار (VOC)، بوهای نامطبوع و باکتری­هاست. فیلتر نانوفتوکاتالیست برای عمل خود از نور خورشید بهره برده و کارایی بلند مدت دارد. از این فیلتر می­توان جهت پاکسازی و بهداشتی کردن محیط از لحاظ رفع آلاینده­ها و تهویه و تصفیۀ هوا مثلاً در سیستم­های تهویۀ مطبوع استفاده نمود. اشکال مختلفی از این فیلتر موجودند. این محصول قابل استفادۀ مکرر پس از قرار دادن در معرض نور می­باشد. عدم تولید آلاینده­های جدید از مزایای این فیلتر در مقایسه با محصولات بهداشتی معمول است. فیلترهای مختلف شرکت نانوپاک پرشیا قابل عرضه در ضخامت‏ها و طول‏های مختلف هستند.