محلول نانوکلین
محلول نانوکلین (NanoClean) برای ضد عفونی کردن سطوح مختلف مانند سطوح سرامیکی، پارچه‏ای، پلاستيکی، چرمی، چوبی و ... در نظر گرفته شده است. عملکرد آن کاهش بار ميکروبی و ميکروارگانيسم‏های موجود بر اين سطوح و در نتيجه کاهش ابتلا به بيماری‏ها از طريق تماس با سطوح آلوده است. هر چند نظافت و شستشوی دست ها عامل مهمی در جهت به حداقل رساندن انتقال بیماری هاست، ولی ضد عفونی نمودن سطوح عملی اساسی تر در جهت کاهش شیوع و انتشار عفونت ها به حساب می آید. اين محصول حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و نقره می‏باشد که خاصيت ضد ميکروبی قوی از خود نشان می‏دهند. همچنین اين محصول دارای گواهينامه ثبت اختراع است.