مستربچ آنتی باکتریال
این محصول در فرایند تولید پلاستیک به کار رفته و باعث ایجاد خاصیت ضد میکروبی در پلاستیک تولید شده می­گردد. افزودن تنها 5-10% از این مستربچ موجب کسب خاصیت آنتی­میکروبیال عالی بدون تغییر رنگ و یا تضعیف خواص مکانیکی در محصول نهایی می­شود.