شرکت نانوپاک پرشیا
شرکت نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 2
کارگاه آموزشی برای دبیران
کارگاه آموزشی برای دبیران
تعداد رای : 4
محلول های نانوپاک پرشیا
محلول های نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 2
بسته اهدایی به سفیران
بسته اهدایی به سفیران
تعداد رای : 1
سمینار معرفی نانوتکنولوژی و شرکت نانوپاک پرشیا
سمینار معرفی نانوتکنولوژی، شرکت نانوپاک پرشیا و محصولات آن در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
تعداد رای : 2
پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
تعداد رای : 0
مسئولین نانوپاک پرشیا و نانوپاک کره جنوبی
مسئولین نانوپاک پرشیا و نانوپاک کره جنوبی
تعداد رای : 2
اولین نمایشگاه فناوری نانو در سالن حجاب تهران
اولین نمایشگاه فناوری نانو در سالن حجاب تهران
تعداد رای : 1
فیلتر نانوپاک پرشیا
فیلتر نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 5
دومین نمایشگاه فناوری نانو در مصلی امام خمینی
دومین نمایشگاه فناوری نانو در مصلی امام خمینی
تعداد رای : 0
تابلویی که نصف آن با محلول نانویی پوشش داده شده
تابلویی که نصف آن با محلول نانویی پوشش داده شده در مقایسه با نصفه دیگر
تعداد رای : 1
فیلتر نانوپاک پرشیا
فیلتر نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 5
کسب رتبه اول در پنجمین جشنواره ملی شیخ بهایی
کسب رتبه اول در پنجمین جشنواره ملی شیخ بهایی
تعداد رای : 0
اولین سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (اصفهان)
اولین سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (اصفهان)
تعداد رای : 0
بخش کنترل کیفیت شرکت نانوپاک پرشیا
بخش کنترل کیفیت شرکت نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
فیلتر اتاق کودک نانوپاک پرشیا
فیلتر اتاق کودک نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
فیلتر نگهدارنده گل نانوپاک پرشیا
فیلتر نگهدارنده گل نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 3
فیلترهای نانوپاک پرشیا
فیلترهای نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 2
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (شیراز)
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (شیراز)
تعداد رای : 0
نمایشگاه محصولات شرکت نانوپاک پرشیا
نمایشگاه محصولات شرکت نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
فیلتر یخچال نانوپاک پرشیا
فیلتر یخچال نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 1
شبکه جهانی NanoPac
شبکه جهانی NanoPac
تعداد رای : 0
اولین نمایشگاه فناوری نانوی اصفهان
اولین نمایشگاه فناوری نانوی اصفهان
تعداد رای : 1
فیلترهای نانوپاک پرشیا
فیلترهای نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
فیلترهای صنعتی نانوپاک پرشیا
فیلترهای صنعتی نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
شرکت نانوپاک پرشیا
شرکت نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
شیشه پوشش داده شده با نانومحلول و شیشه معمولی
شیشه پوشش داده شده با نانومحلول و شیشه معمولی
تعداد رای : 0
فیلتر خودرو نانوپاک پرشیا
فیلتر خودرو نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
آموزش عمومی برای دانش آموزان
آموزش عمومی برای دانش آموزان
تعداد رای : 1
فیلتر یخچال نانوپاک پرشیا
فیلتر یخچال نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 1
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (تهران)
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
تعداد رای : 0
محصولات نانوپاک پرشیا
محصولات نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 0
محلول پاششی نانوپاک پرشیا
محلول پاششی نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 1
تابلویی که نصف آن با محلول نانویی پوشش داده شده
تابلویی که نصف آن با محلول نانویی پوشش داده شده در مقایسه با نصفه دیگر
تعداد رای : 1
پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
تعداد رای : 0
فیلتر نانوپاک پرشیا
فیلتر نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 2
نمایشگاه همایش مشترک نانوفناوری ایران و هند
نمایشگاه همایش مشترک نانوفناوری ایران و هند
تعداد رای : 1
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (مشهد)
سمینار معرفی شرکت نانوپاک پرشیا (مشهد)
تعداد رای : 0
خط تولید فیلتر نانوپاک پرشیا
خط تولید فیلتر نانوپاک پرشیا
تعداد رای : 1
گزارشی از فعالیت های شرکت در اخبار سراسری شبکه یک
گزارشی از فعالیت های شرکت در اخبار سراسری شبکه یک
تعداد رای : 1
بخشی از شیشه ماشین که با محلول نانو پوشش داده شده
بخشی از شیشه ماشین که با محلول نانو پوشش داده شده در مقایسه با بخش بدون پوشش
تعداد رای : 4